Občianske združenie Skrášlime Slovensko bolo založené v roku 2018. Našou náplňou sú projekty, ktoré slúžia na pozdvihnutie kultúrnej úrovne života na Slovensku v širšom zábere.

Pod týmto rozumieme zveľaďovanie životného prostredia v mestách a na dedinách formou výsadby a udržiavania kvalitnej zelene a inštalácie drobnej architektúry, ochrany kultúrneho dedičstva formou reštaurovania kultúrnych pamiatok, budovanie nových pamätihodností ako sú sochy a pamätné tabule, propagácia a osveta všetkých týchto činností formou organizovania konferencií, prednášok a diskusií, ako aj vydávanie propagačných materiálov, populárnovedeckej a vedeckej literatúry. Dôležitou súčasťou je prepájanie a propagácia verejnoprospešných aktivít lokálnych iniciatív na celoštátnej úrovni. Združenie bude každý rok verejne oceňovať najhodnotnejšie aktivity iných subjektov.

Združenie zhromažďuje za týmto účelom finančné prostriedky zo súkromných aj verejných zdrojov a chce spolupracovať so všetkými relevantnými štátnymi inštitúciami ako aj so súkromnými firmami a tretím sektorom. Našim cieľom je spájať prospešné aktivity pre rozvoj Slovenska.

Zakladateľ a predseda združenia:

Mgr. Maroš Mačuha, PhD. Súmračná 12, 821 02 Bratislava

Podpredsedovia:

Arnold Medzihradský, Opletalova 16, 84107 Bratislava

Ing. Ivan Krištof, Kpt. Jána Rašu 9, 84101 Bratislaa

Ing. Marian Heckl, 90082, Blatné, Glanec 571/4A

Mgr. Martin Sloboda, Americká 5, 83102 Bratislava

Mgr. Martin Tkáč, Legerského 14, 83102 Bratislava

Členovia:

Čestní členovia:

Podporovatelia:

Staň sa aj ty našim členom! Prihlášku stiahni tu:

Stanovy Skrášlime Slovensko, o.z.: