V spolupráci s Rotary clubom Bratislava a Múzeom mesta Bratislavy pripravujeme pre centrum Bratislavy atrakciu, ktorá bude propagovať históriu a pamiatky mesta. Bude významným prvkom na turistickej trase korunovačnej Bratislavy.